MdL architecten
Admiraliteitskade 89b
3063 EG Rotterdam
info@mdlarchitecten.nl

t 010 4781414
f 010 4765653

Rotterdamse Wethouder Karakus woont presentatie MdL Architecten bij

15.12.09

De aanleiding voor het bezoek van de wethouder aan het Koetshuis, gelegen aan de Vredehofweg 15 te Rotterdam, is het gereedkomen van de funderingswerkzaamheden aan dit pand. De Vredehofweg 15 is één van de showcase projecten in het kader van de kredietcrisis waar, door grote inspanningen van diverse partijen als de Montessorischool Kralingen (MSK), het Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam (ObR), Cardo Architecten, JOS en de Deelgemeente, het voormalige Koetshuis wordt omgevormd tot een buitenschoolse opvang (BSO) voorziening die aansluit op de wensen van de school.

Henk Rotgans (Directeur Vastgoed ObR) opende de bijeenkomst waarna het officiële moment voor de Rotterdamse wethouder Hamit Karakus aanbrak om het funderingscerticicaat te ontvangen van funderingsbedrijf Bressers. Vervolgens werd dit certificaat uitgereikt aan Cardo Architecten als startsein voor de verbouwingswerkzaamheden.

Voorafgaand hieraan presenteerde MdL Architecten de plannen voor het ontwerp voor een kleuterplein voor de MSK dat tevens dienst zal doen als speelplein voor de te realiseren BSO.

Na de bijeenkomst is er door alle betrokkenen nog een rondje gelopen over het terrein om vervolgens het koetshuis kort te bezichtigen.