MdL architecten
Admiraliteitskade 89b
3063 EG Rotterdam
info@mdlarchitecten.nl

t 010 4781414
f 010 4765653

Excursie Ruhrgebied

18.09.09

Om niet te vervallen in vaste oplossingen en beelden is het goed om regelmatig op zoek te gaan naar nieuwe invloeden . Dat doen we op verschillende manieren. Bij elk project zijn beeld, inhoud en budget belagrijk.

Door mee te doen aan prijsvragen kan bekeken worden wat er uit een opgave zou komen als met name beeld en inhoud belangrijk zijn. Onderzoek wordt bijvoorbeeld ingezet om extra tijd te kunnen geven aan de inhoudelijke kant. Excursies zijn belangrijk om goede ideeen te bekijken en inspiratie op te doen.

Bijgaande foto’s zijn van projecten in het Ruhrgebied. Ze tonen hoe omgedraaide / omgekeerde / inverse zekerheden strategisch kunnen worden toegepast om een prachtig effect te genereren.

Foto 1

Normaal gesproken is het ongewenst dat een voeg zo breed is dat hij de steen bijna overstemd. Platvol gevoegd is doorgaans geen aanduiding die duidt op extra aandacht voor de baksteen muur. Het is een gangbare en relatief goedkope oplossing voor een metselwerk m2-prijs. Toch laat bijgaande foto zien dat deze muur hier juist zijn kwaliteit aan ontleent. Het werkt omdat het gebouw abstract is uitgevoerd waardoor alleen de muur en een enkel, zeer verzorgd detail, de aandacht vraagt.

Foto’s 2 en 3

Vaak wordt een open trappenhuis als kwaliteit gezien en dus nagestreefd. De nieuwe trap van de Küppermühle is zeer gesloten van karakter. In het trappenhuis zelf geeft dat echter een prachtig en vervreemdend effect. Het zorgt er voor dat de blijk van de gebruiker binnen blijft en er dus ook aandacht is voor de bijzondere manier waarop de trap is gemaakt.

Foto 4

Nog een zekerheid die omgekeerd wordt. Een bezoekerscentrum bevindt zich normaal gesproken direct bij de entree op de begane grond. In het voormalige mijnbouwcomplex in Essen niet en toch functioneert het uitstekend. Een lange roltrap refereert aan de bestaande transportlijnen en luchtbruggen die mijnen kenmerken. De felle oranje kleur herinnert aan gloeiende ijzererts. Nu zorgt deze signaalkleur er voor dat de langeroltrap opvalt in de omgeving en bezoekers hun weg naar het informatiecetrum laat vinden. Tijdens de reis naar boven is er een weids uitzicht en daarmee wordt de omvang van het complex in een keer duidelijk.

 

Foto 5

Een voor de hand liggende oplossing wordt door de toevoeging van de juiste elementen, in dit geval licht, een bijzonder gegeven. Stalen standaardprofielen aan één zijde gelast aan een stalen wand. Eigenlijk niets bijzonders. Maar door op de juiste manier van boven licht te laten vallen wordt het theatrale effect van de grote open siloruimte maximaal gevoeld.

Foto 6

De waterbak is gemaakt van een blauwe container. De eenvoudige vorm en felle kleur steken zo sterk af tegen de omgeving dat de hele omgeving een omlijsting is geworden voor het zwembad. Zo kan een transformatiegebied al bij aanvang direct een positieve waarde krijgen.