MdL architecten
Admiraliteitskade 89b
3063 EG Rotterdam
info@mdlarchitecten.nl

t 010 4781414
f 010 4765653

Prijsvraag Administratief Centrum te Zedelgem, Belgie

Situatie / kenmerken:

Het centrum van Zedelgem, alsmede het wedstrijdterrein direct rond het oude gemeentehuis kenmerkt zich door een groot openbaar gebied waarvan de kwaliteit niet ten volle wordt benut.Het ontbreken van een goede en heldere stedenbouwkundige context is hier debet aan.

Het oude gemeentehuis en de kerk(toren)  nemen in de beleving van het centrum een prominente plaats in. Een aantal grote bomen en het monument zijn andere kenmerkende elementen.

Routes, plein en park:

Als een van de belangrijkste uitgangspunten voor het stedenbouwkundige concept is er gekozen voor het behoud van de relatie tussen deze twee gebouwen, en het nieuwe Administratieve Centrum. De gekozen hoofdvorm voor het Administratief Centrum en het Sociale Huis herstelt de schaal van het openbare gebied (middenzone) en ontwikkelt dit langs duidelijke routes.

Het monument wordt verplaatst en krijgt een nieuwe plek in het midden van de nieuwe openbare ruimte, op de zichtas vanaf het raadhuisplein. Er  worden  nieuwe openbare plekken geintroduceerd. Het formele plein (Raadhuisplein) met belangrijke hoofdentrees. Het informele park, met de vijver, beek en speelplaatsen en  het binnenplein aan de dwarsroute. De grote openbare middenzone wordt hierdoor subtiel in kleinere ruimten verdeeld.

De belevingswaarde van de oude  routes (b.v. het oversteken van de Plaetsebeek) wordt verbeterd door ze op te nemen in de nieuwe openbare zone / wandelroute. Door het  aaneenrijgen  van deze verschillende plekken en kleine verhogingen (brede pleintreden) krijgen bestaande karakteristieken een nieuwe betekenis en kwaliteit.

De insnijdingen en behandelingen in de ontwerpmassa markeren zichtlijnen (Loppemsestraat-kerktoren) en fiets- en wandelroutes (kerkplein-parkeerplaats, en raadhuisplein-kinderspeelplaats).

Door de beperkte gebouwhoogte (twee lagen boven maaiveld) blijft vanuit verschillende richtingen de kerktoren steeds zichtbaar, en sluit zij in massa goed aan bij de bestaande profieldoorsneden en de omliggende bebouwing. Vanuit de Loppemsestraat wordt het Pater Amaat Vynckeplein verlengd tot aan de Burg. Joseph Lievensstraat, en begeleid hiermee de openbare middenzone, park en het halfhoge parkeerdek.

De verschuiving van de twee gebouwdelen t.o.v. elkaar benadrukt de dwarsroute tussen de kerk en het binnenplein. Op deze wijze schept de resterende bouwmassa de voorwaarden voor een nieuwe stedenbouwkundige ruimte en een heldere context.