MdL architecten
Admiraliteitskade 89b
3063 EG Rotterdam
info@mdlarchitecten.nl

t 010 4781414
f 010 4765653

Centrumvisie Rozenburg

In opdracht van de gemeente Rozenburg heeft MdL Architecten een stedenbouwkundige visie opgesteld voor het centrum rond het Raadhuisplein en de directe omgeving.

Doel van deze visie is het Centrum als totaal een kwaliteitsimpuls te geven op vele gebieden, zoals openbare ruimte en detailhandel, waarbij natuurlijk rekening moet worden gehouden met een aantal randvoorwaarden.

Na een uitgebreide analyse heeft MDL voorgesteld juist het dorpse en bestaande groene karakter te willen inzetten, het centrum als gebied beter te definieeren en de historische bebouwing een belangrijkere rol te geven. Er wordt een groene (wandel) strip gemaakt die het toekomstige winkelplein en toekomstige park met elkaar verbindt en waar alle belangrijke bebouwing aan ligt.

Bij een dorps karakter past het oplossen van parkeren op maaiveld. Goed verdeeld over het hele plan waarbij een betere ontsluiting zorgt voor een verkeersluwe hoofdstraat (Molenweg).

Om de centrumruimte beter te definieeren worden strategisch enkele massas toegevoegd en met  name op eerste etage van (bestaande) bebouwing appartementen ontwikkeld. Toevoeging van deze appartementen geeft meer draagvlak en een betere sociale controle in het centrumgebied.

Er wordt een duidelijk winkelplein gemaakt met verblijfskwaliteit en een centraal element (bijvoorbeeld een fontein of kunstwerk). Voor de buitenruimte is een eerste aanzet ontworpen. Specifiek vormgegeven zitelementen met kleine bomen zorgen dat het groen, dat zo karakteristiek is voor Rozenburg, overal wordt benadrukt. Een integraal voorstel voor de winkelpuien rondom het raadhuisplein zorgen voor meer samenhang in het gebied.

De winkels in particulier eigendom krijgen de mogelijkheid om een aantal componenten aan hun pui toe te voegen om een individuele uitstraling te kunnen creeeren.

Omdat het voorstel is opgesteld en ontworpen ter visievorming van de nabije toekomst, maar ook voor de langere termijn, is zij in vier opeenvolgende fasen opgesplitst. Deze fasegewijze kwaliteitsverbetering van het centrumgebied kan bijdragen aan de definitieve visievorming van de gemeente Rozenburg, en de wijze waarop het planologische proces strategisch ingezet kan worden.

De ruimtelijke omgeving is sterk verbeterd met eenvoudige ingrepen waardoor de kosten relatief beperkt blijven.

De centrumruimte is beter gedefinieerd, het groene karakter is versterkt  en alle ingrepen zorgen voor een betere verblijfskwaliteit waar zowel de detailhandel als toekomstige- bewoners van profiteren.