MdL architecten
Admiraliteitskade 89b
3063 EG Rotterdam
info@mdlarchitecten.nl

t 010 4781414
f 010 4765653

Gebiedsbeschrijvingen en Analyses Gemeente Arnhem

Elke gemeente heeft wijken waar veranderingen plaatsvinden. Soms is er de noodzaak tot herstructureren, maar ook verhogen van kwaliteit op kleinere schaal kan een uitgangspunt zijn.
Gebiedsbeschrijvingen zijn de basis voor een goede analyse. Hiermee kunnen verantwoorde visies worden ontwikkeld. MDL architecten heeft ervaring opgedaan met beschermde stadsgezichten maar ook met na-oorlogse hoogbouw.

In opdracht van Paul van der Grinten, Stedenbouw & Advies en de gemeente Arnhem heeft MDL gebiedsbeschrijvingen opgesteld voor enkele beeldbepalende (historische) wijken binnen de gemeente Arnhem. Deze beschrijvingen zijn opgenomen in de de Arnhemse Welstandsnota 2004.