MdL architecten
Admiraliteitskade 89b
3063 EG Rotterdam
info@mdlarchitecten.nl

t 010 4781414
f 010 4765653

Beschrijvingen (historische) wijken

Om de kwaliteiten en toekomstige mogelijkheden van een wijk te kunnen bepalen zijn analyses en goede stedenbouwkundige en architectonische beschrijvingen vereist.

Onder andere voor de gemeente Arnhem hebben wij historische, wederopbouw en recent ontwikkelde wijken beschreven.

Foto's met aanduidingen die de tekst ondersteunen maken dergelijke beschrijvingen goed hanteerbaar voor vele partijen. Ook kunnen zij in een welstandsnota worden opgenomen om begrip voor de samenhang en uitstraling van een wijk te vergroten.

De omschrijvingen kunnen als basis dienen voor gebiedsanalyses en beeldkwaliteitsplannen. Hiermee kan een gemeente goed gefundeerde toekomstvisies en plannen voor dergelijke wijken ontwikkelen.