MdL architecten
Admiraliteitskade 89b
3063 EG Rotterdam
info@mdlarchitecten.nl

t 010 4781414
f 010 4765653

Kantoor Nesselande Rotterdam

De opdrachtgever zocht een gebouw met uitstraling dat geschikt was als huisvesting voor het eigen bedrijf maar tegelijkertijd mogelijkheden voor verhuur had. Hiermee kon op een flexibele manier het bedrijf of termijn in het eigen gebouw uitbreiden.

De zichtlocatie in de wijk Nesselande, is gelegen aan een belangrijke rotonde, tevens de ontsluiting van het gebied. Een stedenbouwkundig (hoogte) accent is op deze plaats een nuttige ingreep.Om die reden is een ontwerp gemaakt met een massa in 4 lagen. Omdat het budget beperkt was is gezocht naar samenwerking met een systeem(gevel-)bouwer om de kosten te beheersen. Binnen dat systeem zijn opties ontworpen die ingezet worden op bijzondere punten.

Een rij erkers boven elkaar markeert de hoek die aan een rotonde ligt. Vergader- of directievertrekken krijgen door naar buiten geplaatste kozijnen een accent en een duidelijkere relatie met de omgeving. Tegelijk zorgt dit voor een gedifferentieerd gevelbeeld binnen de beperkingen van het bouwsysteem.

De entreezone onder het gebouw is tevens entreeluifel en zorgt voor afstand van de entree tot de geparkeerde autos waardoor een goede aansluiting op het maaiveld ontstaat.