MdL architecten
Admiraliteitskade 89b
3063 EG Rotterdam
info@mdlarchitecten.nl

t 010 4781414
f 010 4765653

Kinderdagverblijf Rotterdam

Met een beperkte bouwtijd en budget is een project tot stand gekomen waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Een goede samenwerking met elke partij is hierbij een belangrijke factor geweest.
De ruimtes zijn neutraal uitgevoerd waarbij enkele objecten een opvallende kleur (o.a. in schoolbordverf) hebben gekregen.
De inrichtingselementen zijn zodanig ontworpen en geplaatst dat het overzicht op de kinderen uit alle richtingen gewaarborgd is voor de leidsters. De elementen zijn integraal ontworpen en geven plaats aan o.a. pantry, kindertoiletten en speelhoeken. Deze objecten kunnen in de toekomst eenvoudig overgeschilderd worden om aan nieuwe wensen te voldoen.

Opdrachtgever: Kinderdagverblijf Marijke (nu SKK)
Architect: MdL Architecten, Rotterdam, ir. Ilse Boost, ir. Joris van Veldhoven, Gael Minet
Aannemer: Ciolina, Rotterdam
Constructeur: Bouwkundig Adviesburo Baas, Rotterdam