MdL architecten
Admiraliteitskade 89b
3063 EG Rotterdam
info@mdlarchitecten.nl

t 010 4781414
f 010 4765653

Kleinschalige Woonvoorziening

Het ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) heeft het voornemen om samen met Bouwman/GGZ een kleinschalige woonvoorziening voor voormalige dak- en thuisloze gebruikers te Rotterdam te realiseren.

MDL Architecten was uitgenodigd deel te nemen aan de architectenselectie voor dit nieuwbouwproject.

Programmatische visie

De woonvoorziening biedt bewoners een veilige en overzichtelijke woonomgeving. Op een aantal tijdstippen is de hele groep in de gezamelijke ruimte(s) voor een activiteit aanwezig. Een groep van 20personen is vrij groot. Daarom is de gezamelijke ruimte over de etages verdeeld. Zo hoeven de verschillende activiteiten elkaar niet te verstoren.

De kamers zijn privedomein waar de leiding niet controleert en men zijn eigen beschutte plek heeft. Omdat niet alle bewoners met deze vrijheid kunnen omgaan zijn er beperkte gebruiksmogelijkheden, bijv. geen keuken of mogelijkheid tot roken op de kamer. De overstap naar een zelfstandige woning is mede daardoor groot. Naar aanleiding van een gesprek met de leiding van een bezochte woonvoorziening hebben we daarom gekozen een deel van de kamers completer uit te rusten. Hierdoor ontstaat er een doorgroeiperspectief.

Architect:                              

MdL Architecten, Rotterdam

Opdrachtgever:                     

Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam