MdL architecten
Admiraliteitskade 89b
3063 EG Rotterdam
info@mdlarchitecten.nl

t 010 4781414
f 010 4765653

Quality Team Alphen ad Rijn

De planvorming voor Alphens Stadshart Lage Zijde wordt begeleid door een kwaliteitsteam. Het oogmerk hiervan is om op alle schaalniveaus van het stadontwerp een discussie te voeren  over de kwaliteit met inbreng vanuit programmatische aspecten, vanuit de economie, vanuit efficientie, veiligheid, planning, jurisdictie, leefbaarheid en niet in de laatste plaats vanuit de architectuur.

Ilse Boost neemt zitting in dit kwaliteitsteam sinds 2008.

Tevens heeft zij samen met Gunnar Daan (coordinerend architect Stadshart) de samenstelling en redactie van het beeldregiedocument begeleid.